אגרו

מתקן אגרו וולטאי – סולארי משולב עם חקלאות
מתקנים אלו מאפשרים גם לייצר אנרגיה מתחדשת וגם לאפשר גידולים חקלאיים.
כל זאת הודות לקונסטרוקציה גבוהה ומיוחדת
הפרויקטים מלווים על ידי אנשי מקצוע מתחום החלקאות כגון חוקרים ואגרונומים שחוברים לאנשי המקצוע מתחום הסולארי כגון : מהנדסי חשמל וההנדסה אזרחית.

דילוג לתוכן