בניה חדשה וחריגות בניה

ריגירן עוסקת גם בפרויקטים רבים שכלל לא באים מעולם האנרגיה:

החברה מקדמת היתרים ואישורים עבור חברות וישובים רבים עבור חריגות בניה במבנים קיימים, בניה חדשה של מבני ציבור וסככות חקלאיות (לולים, רפתות, קירוי מגרשי ספורט וחניות).

אנחנו מקדמים פרויקטים רבים עבור החברות הבאות:

דילוג לתוכן