תחנות כח

ריגרין מקדמת היתרי בניה עבור תחנות כח רבות:
תחנות כח שמייצרות חשמל באמצעות גז טבעי, וכן אסדרת בניה עבור תחנות כח שנרכשו מחברת חשמל.

אנחנו מקדמים פרויקטים רבים עבור החברות הבאות:

דילוג לתוכן