PV

לריגרין ניסיון של עשור בעולם המערכות הפוטו-וולטאיות.

החברה עוסקת בהוצאת אישורים למתקנים סולאריים מול חברת החשמל ורשות החשמל (מכסות ומכרזים) וכן גם בהיתרי בניה למתקנים סולאריים בגגות, מאגרי מים וקרקעות.

מכלול השירותים שלנו כולל: היתרי בניה, טיפול במכסות לאסדרות עד לחיבור המתקן לרשת וטיפול בהגדלות חיבור וחיבורים חדשים

לאור הנסיון הרב שצברנו, אנו מספקים ייעוץ להקמת מערכות סולאריות למגוון גופים בארץ.

אנחנו מקדמים פרויקטים רבים עבור החברות הבאות:

דילוג לתוכן